BTC -0.633%
$22776.3
ETH 0.064%
$1634.89
BNB 1.56%
$306
XRP -0.838%
$0.4021
DOT 0.144%
$6.28
SOL -1.728%
$24.45
DOGE 3.631%
$0.0888
ATOM 2.006%
$13.423
ADA 2.306%
$0.3815
SHIB 1.506%
$0.00001213
FLOW 9.202%
$1.163
MATIC 1.074%
$1.0069
TRX -0.048%
$0.0619

Wat is een VAO (gedecentraliseerde autonome organisatie)?

Wat is een VAO (gedecentraliseerde autonome organisatie)?

Wat is een DAO?

Een DAO (decentrale autonome organisatie) is een gedecentraliseerde autonome organisatie die wordt bestuurd door slimme contracten.

DAO’s hebben geen traditionele hiërarchie. Ze werken transparant, volgens in code geschreven regels. In de kern lijken FAO’s op bestaande organisatievormen.

Net als FAO’s organiseren traditionele bedrijven groepen mensen rond specifieke doelstellingen. De aandeelhouders stemmen voor de raad van bestuur, de raad kiest de bestuurders en zij nemen tactische en operationele beslissingen. Maar dergelijke bedrijven hebben een hiërarchische structuur en worden van bovenaf geleid, terwijl FAO’s een veel minder vertakte structuur hebben en iedere deelnemer de mogelijkheid bieden suggesties te doen.

De oorspronkelijke tokenhouders van DAO’s stemmen over voorstellen die de hele gemeenschap ten goede moeten komen. Sommige DAO’s passen kwadratisch stemmen toe, wat de invloed van de grootste tokenhouders beperkt. Dit in tegenstelling tot moderne bedrijven, die worden geleid ten behoeve van de grootste aandeelhouders.

Gewoonlijk beschikken VAO’s over kasreserves (schatkist) om de door de gemeenschap goedgekeurde ideeën uit te voeren.

De meeste activiteiten van een VAO zijn gericht op de coördinatie van besluiten over het gebruik van de schatkist. Dit concept is vergelijkbaar met het concept waarbij bedrijven winsten herinvesteren om de kernactiviteiten te laten groeien en de verplichtingen aan de aandeelhouders na te komen.

Hoe zijn de FAO’s ontstaan?

Het concept van DAC’s (eerste naam decentrale autonome corporaties, DAC’s) ontstond in 2013. De belangrijkste beginselen van DAC’s waren de decentralisatie van ondernemingen, de tokenisering van hun aandelen en de openheid van transacties met publiekelijk verifieerbare code. In de loop der tijd heeft de gemeenschap het idee verfijnd en aangepast aan elke organisatie van mensen, met of zonder winstoogmerk. Dit is het concept van moderne DAO’s.

Blockchain kan worden gezien als de basisinfrastructuur voor het bouwen van een GAO. Met andere woorden, een gedecentraliseerde autonome organisatie is een toepassing die bovenop een bestaand netwerk wordt ingezet. Sommigen beschouwen bitcoin als de eerste rudimentaire open-source DAO, waarbij miners en ontwikkelaars de integriteit van het systeem handhaven.

Ethereum is tot nu toe de meest populaire blockchain om een DAO te lanceren, maar de ontwikkeling van alternatieve L1-netwerken zoals Solana en NEAR zou in de toekomst het verschil kunnen maken.

In 2016 werd een van de allereerste DAO’s, The DAO genaamd, gelanceerd op het Ethereum-netwerk. Beleggers investeerden toen meer dan 14% van alle circulerende ETH.

Het doel van The DAO was om een gemeenschapsgedreven risicokapitaalfonds te creëren dat zou investeren in projecten op basis van stemmen. Maar slechts drie maanden later hackten hackers de DAO en stalen voor $60 miljoen aan ETH.

Hoewel dit experiment met de DAO geen succes was, opende het de deur naar de ontwikkeling van gedistribueerde gemeenschappen.

Hoe werken DAO’s?

Een DAO is een combinatie van regels en code. Een reeks regels die aan een controlestructuur zijn gekoppeld en in code zijn opgenomen. Het concept wordt uitgevoerd door middel van slimme contracten en biedt een bestuursmechanisme.

Om over een voorstel te beslissen, stemt de gemeenschap met behulp van eigen tokens. In de meeste gevallen hanteert de DAO een model waarbij de kracht van de stem van een deelnemer afhangt van het aantal tokens.

Het stemproces zelf kan plaatsvinden op speciale GAO-diensten of op afzonderlijke platforms zoals Tally of Snapshot. Het gebruik van Snapshot bespaart tijd bij het genereren van extra stemmethoden.

De leden van het VAO werken samen op basis van de regels in het smart contract en een gemeenschappelijk doel. Alle regels zijn transparant.

Het lidmaatschap van de DAO kan in twee categorieën worden verdeeld:

1. Token-gebaseerd lidmaatschap.

DAO-tokens worden vrij verhandeld op gedecentraliseerde beurzen en worden voornamelijk gebruikt voor bestuur. Elk token geeft stemrecht.

Gebruikers kunnen tokens ontvangen van de DAO in ruil voor het verlenen van diensten aan de organisatie zelf. Uniswap’s Airdrop voor vroege gebruikers was een voorbeeld van zo’n situatie.

2. Op aandelen gebaseerd lidmaatschap.

Op aandelen gebaseerde DAO’s zijn niet noodzakelijk toegankelijk voor iedereen. In plaats daarvan lichten ze vaak potentiële leden door voordat ze lid worden en vragen ze een bepaalde bijdrage (bv. in ETH of DAI). MolochDAO is zo’n organisatie.

Wat zijn de voordelen van een DAO?

 • Het ontbreken van een duidelijke hiërarchie. In een DAO kan elke belanghebbende deelnemen aan de stemming en de besluitvorming.
 • Transparantie. De geschiedenis van de genomen beslissingen is voor iedereen beschikbaar.
 • Openheid. Bijna iedereen met toegang tot internet kan houder worden van een FAO-token en daarmee beslissingsbevoegdheid krijgen.
 • Het concept van DAO stelt mensen in staat met elkaar te interageren om een gemeenschappelijk doel te bereiken zonder dat zij elkaar hoeven te vertrouwen.

Wat zijn de nadelen van FAO?

 • Verordening. Er is momenteel geen duidelijke regelgeving voor de FAO.
 • Hacking aanvallen. Dergelijke gedecentraliseerde structuren zijn kwetsbaar voor aanvallen.
 • Snelheid en wrijving. Een gebrek aan duidelijke hiërarchie kan leiden tot versnippering van de gemeenschap en de besluitvorming vertragen.

Wat zijn VAO’s?

 1. Een cryptoproject kan worden beschouwd als een DAO zolang de tokenhouders het recht hebben deel te nemen aan de stemming en het ontwikkelingspad te bepalen. Bijvoorbeeld, Olympus DAO, Maker DAO, 1inch.
 2. Investment/Venture DAO’s. collectieve investeringen in activa en projecten mogelijk maken.
 3. Projecten waarvan de activiteiten gericht zijn op het beleggen of innen van NFT’s. Bijvoorbeeld, PleasrDAO.
 4. VAO’s voor subsidieverlening. Bijvoorbeeld, MolochDAO.
 5. Informatie gedecentraliseerde autonome organisaties. Bijvoorbeeld, BanklessDAO. Dit type organisatie is in theorie in staat een alternatief voor Google Search te creëren en ook de kwaliteit van de informatie te controleren.
 6. Onderwijs-DAO’s. Odyssey DAO is een voorbeeld van een organisatie die vindt dat het leren van de basisbeginselen van Web3 voor iedereen toegankelijk moet zijn.
 7. DAO’s die zich richten op maatschappelijk relevante initiatieven. Dergelijke organisaties investeren in gemeenschapsprojecten en helpen hen hun doelen sneller te bereiken. De Seed Club is zo’n organisatie.
 8. Analytische VAO’s. Platforms die kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen en analyseren over gedecentraliseerde, autonome organisaties. Bijvoorbeeld DeepDAO.
 9. Legale DAO’s. LexDAO is een gemeenschap van juridische ingenieurs die helpt om recht en slimme contracten samen te brengen.

De classificatie van DeepDAO vermeldt FAO’s die zich richten op de productie van en handel in materiële activa, en vermeldt afzonderlijk instrumenten voor het beheer van processen in FAO’s: stemmen, toewijzing van reserves en andere activiteiten.

Wat zijn de vooruitzichten voor VA’s?

Volgens het laatste Messari-rapport zal een van de trends in de crypto-industrie in 2022 DAO’s zijn. In de loop van het jaar kunnen we een herstructurering van dergelijke organisaties zien, het ontstaan van subsidiaire FAO’s en een nieuwe rolverdeling tussen de deelnemers. Autonome gedecentraliseerde organisaties zullen beschikken over verbeterde samenwerkingsinstrumenten die de gemeenschap in staat zullen stellen de passiviteit van zich af te schudden en efficiënter te worden. DAO-besturingssystemen (DAO-tools) voor DAO’s zullen hen daarbij helpen.

DAO’s gaan naar officiële erkenning. In april 2021 heeft Wyoming een wet aangenomen die gedecentraliseerde autonome organisaties erkent als een nieuwe bedrijfsvorm. Een paar maanden later werd de eerste MAO goedgekeurd. Maar in november 2021 schortte de SEC de tokenregistratie van de eerste wettelijk erkende organisatie op, omdat deze “misleidende informatie” aan potentiële investeerders had verstrekt.

In 2021 ontstond een golf van beleggings-GAO’s waarin tokenhouders hun geld konden investeren in NFT’s, Web3-projecten, cryptocurrencies of andere GAO’s. Een voorbeeld van zo’n organisatie is PleasrDAO, oorspronkelijk opgericht om het werk van kunstenaar pplpleasr te verwerven. Het heeft vervolgens een indrukwekkende verzameling NFT’s verzameld: de originele Doge meme, een enkel exemplaar van het Wu-Tang Clan album ‘Once Upon a Time in Shaolin’ en de eerste NFT van Edward Snowden.